skip to content

На дрэвах вароны...

На дрэвах вароны
Сядзяць, як на тронах,
I каркаюць сонна,
А дзюбы – як зубы
Ў жалезных баронах.

Паветра туманам
Спавіта рахманым.
Над вёскай заспана
Ў скудлачаны ранак,
Не хочучы вочы
Ўздымае, як п'яны.

Знікаючы, ноч
Заплакала – дождж...

Янусь Малец

Комментарии

Памылкі ў тэксце

Няправільна набрана ў (нескладовае) !!! Трэба: Ўскудлачаны ранак і Ўздымае, як п"яны.

Дзякуй!

admin аватар

Дзякуй! Выправілі.

Дзякую! Яшчэ прашу зрабіць

Дзякую! Яшчэ прашу зрабіць злітна "Ўскудлачаны".Усяго добрага!