skip to content

Развітанне з жураўлямі...

Развітанне з жураўлямі,
Паўзабытае вясло...
З тонкіх рук я выпраўляю
Песню ў свет. У ноч — святло.
Зыркай поўняй, пахкай мятай
Зберагаю неўпрыкмет...
Тыя травы не прымяты,
Па якіх пайшла ў свет.
I мяжой зімы і лета
Будзе стрэча між разлук.
З жураўлінай песняй гэтай
Я дамару, далюблю.
Вінавата — спапяліце,
Заблуджуся — не прыйду.
...П’ю ваду з тваёй крыніцы,
Чараўнічую ваду.

Людміла Забалоцкая