skip to content

Калі сціхнуць адгалоскі...

Калі сціхнуць адгалоскі
тваіх крокаў у вушах,
аплыве, бы свечка воскам,
успамінамі душа.

Колькі будзе розных сцежак,
покуль знойдзем шлях адзіны.
Сонца мне – мільён усмешак.
Дождж – мільён тваіх слязінак.

Эдуард Акулін